Учителю-предметнику

ПЛАН РАБОТЫ метадычнага аб’яднання настаўнікаў гуманітарнага цыкла прадметаў на 2021/2022 навучальны год  

развернуть

ПЛАН РАБОТЫ

метадычнага аб’яднання

настаўнікаў гуманітарнага цыкла прадметаў

на 2021/2022 навучальны год

 

 

Тэма: “Удасканаленне прафесійнай кампетэнтнасці падагогаў гуманітарнага цыкла прадметаў па выкарыстанні тэхналогіі візуалізацыі вучэбнай інфармацыі ў сучасным адукацыйным працэсе”.

 

Мэта: павышэнне тэарэтычнага, метадычнага, прафесійнага майстэрства настаўнікаў гуманітарнага цыкла прадметаў.

Задачы:

-абнавіць і ўдасканальваць веды настаўнікаў аб эфектыўных метадах, прыёмах і тэхналогіях арганізацыі ўрочнай і пазаўрочнай дзейнасці;

-удасканальваць дзейнасць па арганізацыі актыўнай творчай самастойнай работы настаўнікаў ва ўрочны і пазаўрочны час.

Пасяджэнне №1

27.08.2021г. (жнівень)

Тэма: Сучаснае нарматыўнае, прававое, навукова-метадычнае і інфармацыйнае забеспячэнне адукацыйнага працэсу на II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі ў 2021/2022 навучальным годзе.

Форма работы: круглы стол

Пытанні для абмеркавання:

 1. Аб нарматыўным і прававым, вучэбна-метадычным забеспячэнні выкладання прадметаў гуманітарнага цыкла, аб метадычных рэкамендацыях  па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, аб абноўленых вучэбных праграмах па вучэбных прадметах XI класа, аб  стварэнні бяспечных умоў арганізацыі адукацыйнага працэсу, аб эфектыўнасці выкарыстання ў адукацыйным працэсе кампанентаў вучэбна-метадычных комплексаў па вучэбных прадметах.

Інфармацыя намесніка дырэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце Вінаградавай В.С.

 1. Аб арганізацыі і змесце метадычнай работы з настаўнікамі гуманітарнаа цыклу ў 2021/2022 н.г. з улікам аналізу вынікаў мінулага навучальнага года. Зацвярджэнне тэм па самаадукацыі. Абмеркаванне графікаў адкрытых урокаў і прадметных тыдняў. Аб інфармацыйна-метадычнай падтрымцы адукацыйнага працэсу на II і III ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Аб адзіным інфармацыйна-адукацыйным рэсурсе: прызначэнне, змест, магчымасці выкарыстання ў адукацыйным працэсе.

Інфармацыя кіраўніка МА Семяновіч Г.В. 

 1. Аб рэзультатах выніковай атэстацыі вучняў па беларускай мове, французкай мове і гісторыі ў 2020/2021 навучальным годзе. Аб выніках ЦТ у 2020/2021 годзе па беларускай мове, французкай мове і гісторыі.

Інфармацыя намесніка дырэктара па ВВР Вінаградавай В.С.

 1. Аб ацэнцы вынікаў вучэбнай дзейнасці па прадметах беларуская мова і літаратура, руская мова і літаратура, французкая мова, гісторыя. Вывучэнне пастановы Міністэрства адукацыі ад 11.08.2021 № 170.

Інфармацыя Дуднікавай І.В.,настаўніка  рускай мовы і літаратуры

 

 

Пасяджэнне №2

15.11.2021

Тэма: Інфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі і арганізацыя вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў ў працэсе навучання вучэбным прадметам гуманітарнага цыклу.

Форма работы: метадычны дыялог

Пытанні для абмеркавання:

 

 1. Аб інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогіях і арганізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў ў практыцы выкладання прадметаў гуманітарнага цыкла .

Выступленне Семяновіч Г.В., кіраўніка МА, настаўніка французкай мовы

 1. Аб пераемнасці ў навучанні беларускай і рускай мовы пры пераходзе з пачатковай школы ў сярэдняе звяно.

Выступленне настаўніка рускай мовы і літаратуры Дуднікавай І.В.

 1. Аб рабоце са слабапаспяваючымі навучэнцамі на ўроках гуманітарнага цыкла прадметаў.

Інфармацыя Семяновіч Г.В., кіраўніка МА, настаўніка французкай мовы, Корзун Т.І., настаўніка беларускай мовы і літаратуры, Дуднікавай І.У., настаўніка рускай мовы і літаратуры, Фурманец І.І., настаўніка гісторыі.

 1. Аб выніках першага і другога этапаў рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах алімпіды па вучэбных прадметах.

Інфармацыя намесніка дырэктара Вінаградавай В.С.

 

 

Пасяджэнне №3

10.01.2022

Тэма: Кагнітыўная візуалізацыя вучэбнай інфармацыі як сродак павышэння выніковасці адукацыйнага працэсу на ўроках рускай мовы і літаратуры, беларускай мовы і літаратуры, французскай мовы, гісторыі і грамадазнаўства. Кантрольна-ацэначная дзейнасць настаўніка і вучняў.

Форма работы: майстар-клас

Пытанні для абмеркавання:

 1. Аб кагнітыўнай візуалізацыі вучэбнай інфармацыі (схемы, графікі, табліцы, апорныя канспекты, інтэлект-карты і інш.) як сродку павышэння выніковасці адукацыйнага працэсу на ўроках гісторыі і грамадазнаўства.

Выступленне Русак С.А., настаўніка гісторыі.

 1. Аб спосабах арганізацыі кантрольна-ацэначнай дзейнасці на вучэбных занятках па рускай мове і літаратуры.

Выступленне Семяновіч Г.В., кіраўніка МА, настаўніка французкай мовы

 1. Аб рабоце з высокаматываванымі вучнямі. Аб падрыхтоўцы работ даследчага характару па вучэбных прадметах гуманітарнага цыкла прадметаў. Патрабаванні да работ, актуальнасць тэм.

Інфармацыя  Корзун Т.І., настаўніка беларускай мовы і літаратуры.

4.Аб пераемнасці ўрокаў і факультатыўных заняткаў з улікам спецыфікі выкладаемага прадмета, індывідуальных асаблівасцяў навучэнцаў,ўзроўню падрыхтоўкі навучэнцаў.

Выступленне Дуднікавай І.В., настаўніка рускай мовы і літаратуры.

 

 

Пасяджэнне №4

21.03.2022

Тэма: Павышэнне тэарэтычнага, метадычнага і прафесійнага майстэрства настаўнікаў, формы работы ва ўстанове адукацыі.

Форма работы: метадычная капілка

 

Пытанні для абмеркавання:

 1. Аб арганізацыі і правядзенні конкурсаў па прадметах гуманітарнага цыкла.

Выступленне Семяновіч Г.В., кіраўніка МА, настаўніка французкай мовы

 1. Аб пазакласных формах работы па вучэбных прадметах. Тыдні вучэбных прадметаў як форма павышэння цікавасці вучняўда вучэбнай дзейнасці і форма павышэння прафесійнага майстэрства настаўнікаў. 

Выступленне Дуднікавай І.В.,настаўніка  рускай мовы і літаратуры

 1. Аб вывучэнні нарматыўных дакументаў па правядзенні выніковай атэстацыі выпускнікоў за перыяд навучання і выхавання на II і III ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Падрыхтоўка вучняў 9, 11 класаў да выпускных экзаменаў.

Інфармацыя Семяновіч Г.В., кіраўніка МА.

 

Пасяджэнне №5

23.05.2022

Тэма: Нарматыўнае  прававое забеспячэнне выніковай атэстацыі ў 2020/2021 навучальным годзе

Форма работы: метадычная нарада

Пытанні для абмеркавання

 1. Аб арганізацыі і правядзенні выніковай атэстацыі выпускнікоў за перыяд навучання і выхавання на на II і III ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Нарматыўнае забеспячэнне выніковай атэстацыі.

Інфармацыя кіраўніка МА Семяновіч Г.В.

 1. Аб выніках раеннай алімпіды па вучэбных прадметах сярод вучняў 5-8 класаў.

Інфармацыя намесніка дырэктара Вінаградавай В.С.

 1. Аб выніках і рэзультатыўнасці рэалізацыі метадычых тэм па самаадукацыі настаўнікаў (панарама педагагічных дасягненняў).

Інфармацыя кіраўніка МА Семяновіч Г.В.С.

 1. Аб аналізе работы МА за 2021/2022 навучальны год. Аб плане работы МА на новы 2022/2023 навучальны год.

Інфармацыя кіраўніка МА Семяновіч Г.В.

 

свернуть

ПЛАН РАБОТЫ метадычнага аб’яднання настаўнікаў прыродазнаўча -матэматычнага цыкла прадметаў на 2021/2022 навучальны год

развернуть

ПЛАН РАБОТЫ

метадычнага аб’яднання настаўнікаў прыродазнаўча -матэматычнага цыкла прадметаў на 2021/2022 навучальны год

 

Метадычная тэма:

“Удасканаленне прафесійнай кампетэнтнасці педагогаў  прыродазнаўча-матэматычнага цыкла прадметаў па выкарыстанні тэхналогіі візуалізацыі вучэбнай інфармацыі ў сучасным адукацыйным працэсе”.

Мэта: павышэнне тэарэтычнага, метадычнага, прафесійнага майстэрства настаўнікаў прыродазнаўча-матэматычнага цыкла прадметаў.

Задачы:

-павышаць прафесійнае майстэрства настаўнікаў;

-выкарыстоўваць сучасныя адукацыйныя тэхналогіі, накіраваныя на фарміраванне кампетэнтнасцяў навучэнцаў;

-ствараць аптымальныя ўмовы для развіцця асобы кожнага навучэнца ў розных відах дзейнасці адпаведна з яго здольнасцямі, інтарэсамі, магчымасцямі, а таксама патрэбамі грамадства;

-абагульненне і распаўсюджванне эфектыўнага педагагічнага вопыту выкладання прыродазнаўча -матэматычных прадметаў.

- інфарміраваць педагогаў аб зменах у нарматыўнай прававой дакументацыі, якая рэгламентуе адукацыйны працэс, аб дасягненнях сучаснай педагагічнай і псіхалагічнай навукі, эфектыўным педагагічным вопыце педагагічных работнікаў;

- выяўляць педагагічныя цяжкасці;

- вызначаць і ажыццяўляць карэкцыйныя мерапрыемствы па іх ліквідацыі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пасяджэнне № 1(28.08.2021)

Тэма: Змястоўныя і арганізацыйна-метадычныя асаблівасці адукацыйнага працэсу па прадметах прыродазнаўча-матэматычнага цыкла і змест метадычнай работы з педагогамі ў 2021/2022 навучальным годзе.

Форма правядзення: інструктыўна-метадычная нарада

Пытанні для абмеркавання:

1.Аб актуальных накірунках работы МА настаўнікамі прыродазнаўча-матэматычнага цыкла прадметаў на 2021/2022 навучальны год.

Інфармацыя кіраўніка МА Трафімовіч Т.Л.

2.Аб нарматыўным, прававым і вучэбна-метадычным забеспячэнні выкладання прадметаў прыродазнаўча-матэматычнага цыкла. Метадычныя рэкамендацыі   па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі.(згодна рэкамендацый упраўлення па адукацыі).

Інфармацыя намесніка дырэктара па ВВР Вінаградавай В.С.

3.Аб тэматыцы і накіраванасці індывідуальнай работы па самаадукацыі настаўнікаў прыродазнаўча-матэматычнага цыкла прадметаў.

Інфармацыя кіраўніка МА Трафімовіч Т.Л.

 1. Аб адноўленых вучэбных праграмах па вучэбным прадметам МА для ХI класа.

Інфармацыя кіраўніка МА Трафімовіч Т.Л.

5.Аб ацэнцы вынікаў вучэбнай дзейнасці па прадметам: біялогія, астраномія, матэматыка, інфарматыка, фізіка, хімія, геаграфія, працоўнае навучанне. Вывучэнне пастановы Міністэрства адукацыі ад 11.08.2021 № 170.

Інфармацыя настаўніка  фізікі Якімовіч І.У.

6.Аб рэзультатах  выніковай атэстацыі вучняў па матэматыцы ў 2020/2021 навучальным годзе. Аб выніках ЦТ у 2020/2021 навучальным годзе.

Інфармацыя намесніка дырэктара па ВВР Вінаградавай В.С.

7.Аб рэзультатах рэспубліканскага маніторынга па вучэбным прадмеце “Матэматыка”, “Фізіка”, “Біялогія”.

Інфармацыя намесніка дырэктара па ВВР Вінаградавай В.С.

 

Пасяджэнне № 2 (27.10.2021)

Тэма: Праблемы пераемнасці ў выкладанні прадметаў прыродазнаўча-матэматычнага цыклу паміж пачатковай школай і 5 класам і магчымыя шляхі іх вырашэння

Форма правядзення: семінар

Пытанні для абмеркавання:

1.Аб пераемнасці ў навучанні прадметаў пры пераходзе з пачатковай школы ў сярэдняе звяно.

Даклад настаўніка матэматыкі Трафімовіч Т.Л. 

2.Аб выніках першага і другога этапаў рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах.

Інфармацыя намесніка дырэктара Вінаградавай В.С.

 1. Аб накірунках работы з высокаматываванымі вучнямі. Новыя і традыцыйныя падыходы.

Выступленне Расказавай С.Ю.

4.Аб аналізе праведзенага ўрока ў 5 класе па матэматыцы.

 Настаўнік Трафімовіч Т.Л.

 

 

                                       Пасяджэнне № 3(05.01.2022)

Тэма: Выкарыстанне візуалізацыі вучэбнай інфармацыі для актывізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці навучэнцаў на вучэбных занятках.

Форма правядзення: семінар-практыкум

Пытанні для абмеркавання:

1.Аб метадычных асаблівасцях выкарыстання сродкаў візуалізацыі (апорныя схемы, структурна-лагічныя схемы, інтэлект-карты і г.д.) на вучэбных занятках.

Даклад настаўніка інфарматыкі Расказавай С.Ю.

 1. Аб арганізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці навучэнцаў з выкарыстаннем інфармацыйна-адукацыйнага асяроддзя.

Даклад настаўніка  Пласкуновай А.С.

 1. Аб падрыхтоўцы работ даследчага характару па вучэбных прадметах прыродазнаўча-матэматычнага цыкла прадметаў. Патрабаванні да работ, актуальнасць тэм.

Інфармацыя  настаўніка  матэматыкі Трафімовіч Т.Л. 

4.Аб аналізе праведзенага ўрока ў 9 класе па фізіцы.

Настаўнік Якімовіч І.У.

 

Пасяджэнне № 4(16.03.2022 )

Тэма:  Выхаваўчы  патанцыял урокаў прыродазнаўча -матэматычнага цыкла прадметаў як сродак фарміравання  развіваючайся асобы

Форма правядзення: круглы стол

Пытанні для абмеркавання:

1.Аб рэалізацыі выхаваўчага патанцыяла ўрока на ўроках прыродазнаўча- матэматычнага цыклу прадметаў

Даклад настаўніка працоўнага навучання Пракаповіча В.М.

 1. Аб мадэлі ўрока з эфектыўнай рэалізацыяй выхаваўчага патанцыялу

Работа ў групах( састаўленне мадэлі).

Выступленне Трафімовіч Т.Л., кіраўніка МА.

3.Аб вывучэнні нарматыўных дакументаў па правядзенні выніковай атэстацыі выпускнікоў за перыяд навучання і выхавання на II і III ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Падрыхтоўка вучняў  9, 11 класаў да выпускных экзаменаў па матэматыцы.

Інфармацыя намесніка дырэктара Вінаградавай В.С.

4.Аб рабоце са слабапаспяваючымі навучэнцамі на ўроках матэматыкі, фізікі, хіміі.

Даклад настаўнікаў матэматыкі і фізікі Якімовіч І.У., хіміі Пласкуновай А.С.

 1. Аб аналізе праведзенага ўрока па працоўным навучанні (абслугоўваючая праца) у 9 класе.

Настаўнік Крывадубская І.І.

 

Пасяджэнне № 5  (19.05.2022)

Тэма: Нарматыўнае забеспячэнне выніковай атэстацыі ў 2021/2022 навучальным годзе.

Форма правядзення: метадычная нарада

Пытанні для абмеркавання:

1.Аб арганізацыі і правядзенні выніковай атэстацыі выпускнікоў за перыяд навучання і выхавання на  II і III ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Нарматыўнае забеспячэнне выніковай адукацыі.Афармленне дакументаў выніковай атэстацыі.

 Інфармацыя кіраўніка МА Трафімовіч Т.Л.

2.Аб  выніках работы настаўнікаў па тэмах самаадукацыі.

 Выступленні настаўнікаў-прадметнікаў

3.Аб выніках раеннай алімпіяды па вучэбных прадметах сярод вучняў 5-8 класаў.

Інфармацыя намесніка дырэктара Вінаградавай В.С.

4.Аб плане работы МА на новы 2022/2023  навучальны год.

Інфармацыя кіраўніка МА Трафімовіч Т.Л.

5.Аб аналізе праведзенага ўрока хіміі ў 7 класе.

Настаўнік Пласкунова А.С.

 

Кіраўнік МА                                                                        Т.Л.Трафімовіч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

ПЛАН РАБОТЫ метадычнага аб’яднання настаўнікаў пачатковых класаў, выхавальніка ГПД на 2021/2022 навучальны год

развернуть

ПЛАН РАБОТЫ

метадычнага аб’яднання настаўнікаў пачатковых класаў, выхавальніка ГПД на 2021/2022 навучальны год

 

Метадычная тэма: “Удасканаленне прафесійнай кампетэнтнасці настаўнікаў пачатковых класаў па пытаннях арганізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў”

Мэта: павышэнне прафесійнага майстэрства настаўнікаў, засваенне імі найбольш рацыянальных метадаў і прыёмаў навучання і выхавання школьнікаў з улікам дасягненняў сучаснай педагагічнай навукі і эфектыўнай педагагічнай практыкі.

Задачы:

актуалізаваць і паглыбляць прадметныя  веды настаўнікаў, удасканальваць методыкі выкладання вучэбных прадметаў, прымяняць здароўезберагаючыя адукацыйныя тэхналогіі;

удасканальваць адукацыйны працэс па вучэбных прадметах з улікам рэкамендацый па выніках вывучэння якасці агульнай сярэдняй адукацыі;

уключаць настаўнікаў у дзейнасць па засваенні спосабаў рэалізацыі кампетэнтнаснага падыходу ў выкладанні вучэбных прадметаў, выхаваўчага патэнцыялу вучэбных і факультатыўных заняткаў;

інфарміраваць педагагічных работнікаў аб нарматыўным, прававым, навукова-метадычным забеспячэнні адукацыйнага працэсу, навінках метадычнай літаратуры.

 

Пасяджэнне №1

28.08.2021г.

Тэма: “Асаблівасці арганізацыі адукацыйнага працэсу на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі ў 2021/2022 навучальным годзе”

Форма работы: круглы стол

Пытанні для абмеркавання:

 1. Аб аналізе работы МА за 2020/2021 навучальны год. Задачы работы МА на 2021/2022 навучальны год.

Выступленне Багалейка Т.В., настаўніцы 3 класа.

 1. Аб актуальных накірунках метадычнай работы ў 2021/2022 навучальным годзе.

Інфармацыя Вінаградава В.С., намесніка дырэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце.

 1. Аб нарматыўных дакументах і інструктыўна-метадычных пісьмах Міністэрства адукацыі РБ па пытаннях арганізацыі адукацыйнага працэсу на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі ў 2021/2022 навучальным годзе, стварэнні бяспечных умоў арганізацыі адукацыйнага працэсу. Актуалізацыя ведаў па метадычных рэкамендацыях па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі, зацверджаныя намеснікам Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь А.В. Кадлубаем 24.08.2020 г.

Інфармацыя Сініцкая А.М.,Максіменка Н.С.

 1. Агляд навінак метадычнай літаратуры, дыдактычных і дыягнастычных матэрыялаў серыі “Кампетэнтнасны падыход”, навукова-метадычных часопісаў.

Выступленне Багалейка Т.В., настаўніцы 3 класа.

 1. Аб арганізацыі работы па самаадукацыі.

Інфармацыя Коўчык А.В., кірашніка МА.

6.Аб ацэнцы вынікаў вучэбнай дзейнасці па прадметах пачатковай школы.

Інфармацыя Багалейка Т.В., настаўніка 3класа.

 1. Аб пытаннях па арганізаваным пачатку навучальнага года:

выбар факультатыўных заняткаў для вучняў пачатковай школы;

арганізацыя работы ГПД;

адзіныя патрабаванні да вядзення журналаў, дзённікаў, сшыткаў, афармлення работ у пачатковай школе(згодна метадычных рэкамендацый упраўлення па адукацыі);

арганізацыя паўтарэння за 2020/2021 навучальны год.

 

Пасяджэнне №2

(28.10.2021)

Тэма: ,,Развіццё пазнавальных здольнасцей і крытычнага мыслення вучняў пачатковых класаў сродкамі кагнітыўнай візуалізацыі (з улікам прадметнай спецыфікі) “

Форма работы: семінар-практыкум

Пытанні для абмеркавання:

 1. Структура ўрока матэматыкі.

Выступленне Багалейка Т.В., настаўніцы 3 класа.

 1. Аб фарміраванні вылічальных навыкаў у пачатковай школе.

Выступленне Сініцкая А.М., настаўніцы 4 класа.

 1. Аб выкарыстанні праблемных сітуацый на ўроках матэматыкі.

Выступленне Кощчык А.В., настаўніцы 1 класа, киращника МА.

 1. Аб актуальных пытаннях арганізацыі адукацыйнага працэсу:

вынікі праверкі вядзення журналаў настаўнікамі пачатковых класаў на пачатак навучальнага года;

работа з матываванымі вучнямі, падрыхтоўка іх да алімпіяд;

арганізацыя падтрымліваючых заняткаў з непаспяваючымі вучнямі.

Інфармацыя намесніка дырэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце В.С.Вінаградава

 1. Адкрыты ўрок па вучэбным прадмеце ,,Матэматыка“ у 2 класе.

 

Пасяджэнне №3

(06.01.2022)

Тэма: “Праблема пераемнасці ў пачатковай школе”

Форма работы: педагагічная гасцёўня

Пытанні для абмеркавання:

 1. Аб рэалізацыі пераемнасці пры навучанні і выхаванні дзяцей у ДАУ і пачатковай школе.

Выступленне Самусевіч Т.А., выхавальнік дзіцячага сада

 1. Аб гатоўнасці дзяцей да школьнага навучання.

Коўчык А.В.,настаўнік 1 класа

 1. Аб арганізацыі кантролю і ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці малодшых школьнікаў ва ўмовах безадзнакавага навучання. Формы і спосабы фіксацыі вучэбных дасягненняў навучэнцаў.

Выступленне Максіменка Н.С., настаўніцы 2класа.

 1. Аб узаемадзеянні настаўніка пачатковых класаў з настаўнікам-прадметнікам пры пераходзе вучняў у 5 клас.

Выступленне Сініцкай А.М., настаўніцы 4 класа.

 1. Аб індывідуальным падыходзе пры навучанні дзяцей чытанню наведванне і аналіз урока чытання ў 1 класе).                                                

Коўчык А.В., настаўніца 1 класа.

 1. Аб актуальных пытаннях арганізацыі адукацыйнага працэсу:

вынікі навукова-даследчай работы малодшых школьнікаў;

аналіз праверкі сшыткаў вучняў 1 класа (самаацэнка і ўзаемаацэнка);

вынікі праверкі дзённікаў вучняў 3-4 класаў.

Інфармацыя намесніка дырэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце В.С.Вінаградава

 

Пасяджэнне №4

(17.03.2022)

Тэма: ,,Выкарыстанне тэхналогіі візуалізацыі вучэбнай інфармацыі на ўроках для павышэння ступені засваення вучнямі пачатковых класаў вучэбнага матэрыялу (з улікам прадметнай спецыфікі) “

Форма работы: метадычны дыялог

Пытанні для абмеркавання:

 1. Аб сучасных тэхналогіях развіцця мовы у пачатковай школе.

Выступленне Коўчык А.В., кіраўніка МА.

 1. Аб развіцці мовы малодшых школьнікаў. Методыка работы са слоўнікам.

Выступленне Сініцкай А.М., настаўніцы 4 класа.

 1. Аб рабоце над сінонімамі і антонімамі на ўроках мовы і літаратурнага чытання.

Выступленне Максіменка Н.С., настаўніцы 2 класа.

 1. Аб актуальных пытаннях арганізацыі адукацыйнага працэсу:

вынікі работы з адоранымі вучнямі;

удзел вучняў 4 класа ў раённым этапе алімпіяд для малодшых школьнікаў;

аналіз праверкі вядзення сшыткаў па мовах вучнямі 3 класа; выкананне работы над памылкамі;

удзел вучняў пачатковых класаў у розных конкурсах;

 1. Адкрыты ўрок па вучэбным прадмеце ,, Беларуская мова “ у 3 класе.

Багалейка Т.В., настаўніца 3 класа.

 

 

Пасяджэнне №5

(19.05.2022)

Тэма: “Аналіз вынікаў дзейнасці МА настаўнікаў пачатковай школы”

Форма работы: творчая справаздача

Пытанні для абмеркавання:

 1. Творчыя справаздачы настаўнікаў па рабоце з класам (лепшыя напрацоўкі, прэзентацыі).Ссправаздачы настаўнікаў МА па самаадукацыі;

Выступленн настаўнікаў пачатковых класаў

 1. Аб аналізе работы МА настаўнікаў пачатковых класаў за 2021/2022 навучальны год.

Інфармацыя Коўчык А.В., кіраўніка МА.

 1. Аб задачах МА і перспектывах работы но нову навучальны год.

Інфармацыя Коўчык А.В., кіраўніка МА.

 1. Аб актуальных пытаннях арганізацыі адукацыйнага працэсу:

вынікі навучання за год;

арганізацыя летняй работы з дзецьмі, іх занятасці і аздараўленне.

 

свернуть